تبلیغات
♥♥ღعشق ودوستی ღ♥♥ - مطالب تیر 1396


شبی درعالم مستی؛
زدم فریاد از این هستی!!

که ای دنیا؛
به چه ارزی؟
   به چه نازی؟
به این مردم؛
به این عالم؛
که می ارزد به یک کاهی!

به آن مادر؛
به آن کودک؛
به آن دیوانه تنها؛
که زجه میزند هردم؛
ازاین هستی!

خداوندا؛
اگرمن کفر میگویم دراین مستی!
توهوشیاری؛
توبیداری!
خودت ناظر براین حالی؛
ببین احوال دنیارا!

نمیگویم مرا دریاب!
نمیگویم مرا دریاب!
ولی احوال مستان را؛
   شبی دریاب!
شبی دریاب!

منبع:  کانال عشق ودوستی


تاریخ : شنبه 10 تیر 1396 | 03:23 ق.ظ | نویسنده : امیررضا سلیمی | نظرات

  • paper | مرکز فیلم | لوک پستیو