تبلیغات
♥♥ღعشق ودوستی ღ♥♥ - وقتی که

وقتی                                 که

" قرتے " شده⇦شاخ

" هرزه " شده⇦داف

" عشق " شده⇦خاص

" لاشی " شده⇦داش

" تفریح" شده⇦لاس

خریت محضه بہ⇦" هر کسے " اعتماد کنے

" تنهایے " پرچمش بالاستاریخ : چهارشنبه 25 اسفند 1395 | 06:21 ق.ظ | نویسنده : امیررضا سلیمی | نظرات

  • paper | مرکز فیلم | لوک پستیو